SIO2PC


SIO2PC kabel - pohled zvenčí SIO2PC kabel - uvnitř
SIO2PC kabel (modifikovaná verze se zásuvkou pro dataset)

   Tato stránka je věnována stavbě SIO2PC kabelu, který umožní komunikaci mezi počítači typu ATARI XL/XE a počítači typu PC. Základní zapojení využívá sériový vstupně-výstupní port ATARI XL/XE SIO a sériový komunikační port COM1 klasického PC-čka. Princip zapojení je převzat z jiných internetových stránek a má případné zájemce z řad nadšených 8-mi bitových fanoušků utvrdit v tom, že to opravdu funguje!

Schéma zapojení SIO2PC kabelu

schéma zapojení SIO2PC kabelu

    Pro tuto komunikaci lze využít prakticky kterýkoliv  PC COM, ale pro další popis se omezím na COM1, což je u většiny počítačů řady PC 9-ti pinový port CANON.

    Srdcem celého zařízení je integrovaný obvod typu 1489/75LS189. Tento obvod je (byl) vyráběn hned několika světovými výrobci, proto má několik různých označení. Funkční vzorky byly vybaveny obvody Texas Instruments SN75189N alias MC1489N, které jsou běžně dostupné ve specializovaných obchodech, nebo na objednávku. Popis a podrobná technická dokumentace tohoto integrovaného obvodu je také volně dostupná na internetu. Pro umístění na plošný spoj doporučuji použít 14-ti pinový podstavec, který zabrání případnému poškození integrovaného obvodu při montáži!

    Dalším důležitým prvkem celého zařízení je přepínač, který podmiňuje funkčnost zařízení použitým softwarem. Jednoduše řečeno : nebude-li vám SIO2PC kabel pracovat v jedné poloze přepínače, tak zkuste druhou :-) Typ přepínače není závazný, lze použít prakticky jakýkoliv s ohledem však na jeho velikost. Mnou navržený plošný spoj počítá s připájením třemi dráty "naležato".

    Mnou postavené vzorky pracují bezchybně se softwarem APE (Atari Peripheral Emulator; DOS nebo Windows verze; shareware), nebo ATARI FileManagement (pro Windows).


Základní verze

    Následující schéma je vlastně již mnou navržený plošný spoj. Tento spoj je navržený tak, aby se přesně vlezl do sériově vyráběného plastového pouzdra, které je taktéž k dostání ve specializovaných obchodech.:

sio2pc ze strany součástek

Plošný spoj

ze strany součástek

ze strany spojů

37×42 [mm]

    K dalším součástkám nemám prakticky co dodat, protože jejich funkce je z načrtnutého zapojení zcela zřejmá. V původním zapojení byl použit tantalový kondenzátor, ale v případě, že bude při stavbě dodržena polarita, pak může být použit i kondenzátor elektrolytický. Taktéž není potřeba důsledně dbát typu předepsané diody, postačí prakticky jakákoliv křemíková dioda podobných parametrů.

    Další otázka, která zbývá zodpovědět je samotná délka drátu. V odborné literatuře jsem se dočetl, že sériové komunikační porty PC-čka snesou pro bezchybnou komunikaci maximálně 15 metrů dlouhý drát. Mnou odzkoušený vzorek pracoval s 5-ti metrovým stíněným kabelem plus cca 60-ti centimetrovým kabelem od plošného spoje k ATARI XL/XE SIO portu.

    Seznam použitých součástek

IO - SN75189N; MC1489N; 14C89; 75LS189; 75C189
D - 1N4148; 1N914; 1N270
C - 1 uF
R - 5k6 0,25W
P - přepínač (T-MEC M)
SIO - původní drát z kazetopáskové jednotky s konektorem ATARI SIO (samice)
COM1 - cca 5 metrů stíněného drátu s 9-ti pinovým konektorem CANON (samice)

Modifikovaná verze

    V momentě kdy navyknete na práci s tímto zařízením a pokud nebudete pracovat s disketovou jednotkou, která představuje další možnost pro připojení SIO2PC kabelu, pak bude zapotřebí vyrobit modifikovaný SIO2PC kabel, protože neustálé přehazování konektorů SIO2PC kabelu a kazetopáskové jednotky časem omrzí každého, nehledě na to, že začnete mít obavy o životnost vašeho 8-mi bitového stroje vlivem nadměrného opotřebení SIO portu.

    Proto jsem se rozhodl navrhnout modifikovaný plošný spoj pro SIO2PC kabel, který umožní propojení ATARI XL/XE s SIO2PC kabelem i s kazetopáskovou jednotkou. Velikost plošného spoje je zase odvozena od rozměrů sériově vyráběného plastového pouzdra, které je běžně k dostání ve specializovaných obchodech.

Plošný spoj ze strany součástek Plošný spoj
ze strany součástek ze strany spojů

59×89 [mm]

    Jak je vidět z uvedeného schématu, k původnímu zapojení přibyl paralelně propojený SIO port (samec) pro připojení kazetopáskové jednotky.

    Některé kazetopáskové jednotky s úpravou TURBO 2000 ruší činnost disketové jednotky a stejně se chovají i při paralelním zapojení s SIO2PC kabelem, proto jsem navrhl, po několika konzultacích s odborníky na toto téma, do výsledného zapojení dvoupólový vypínač, který by měl v případě potřeby nepohodlné zařízení vypnutím vyřadit z provozu.

    Slůvko "měl" je v předcházející větě zcela záměrně jelikož moje kazetopásková jednotka i po vypnutí navrženým vypínačem stále ruší činnost SIO2PC kabelu... Právě proto stavbu dle modifikované verze nedoporučuji. Přejdete alespoň případnému zklamání...


Závěr

    Pokud jste se stále nerozhodli postavit SIO2PC kabel dle mnou zpracovaného návodu, pak mi nezbývá nic jiného, než vás odkázat například na stránky Vladimíra Tichého, kde naleznete nejenom řešení problému modifikované verze SIO2PC kabelu, ale i jeho zapojení založené na úplně jiném integrovaném obvodu (MAX 232).


Popis ATARI SIO konektoru

(samec)

1 - Hodiny vstup Clock Input
2 - Hodiny výstup Clock Output
3 - Data vstup Data Input
4 - Země Ground
5 - Data výstup Data Output
6 - Země Ground
7 - Povel Command
8 - Řízení motoru Motor Control
9 - Potvrzení Proceed
10 - +5V / Připraven +5V / Ready
11 - Vstup audio Audio Input
12 - +12V +12V
13 - Přerušení Interrupt

 Popis PC COM portů

COM 1

Popis COM 2

9 pinů (samec) 25 pinů (samec)
1 DCD 8
2 RD 3
3 TD 2
4 DTR 20
5 SG 7
6 DSR 6
7 RTS 4
8 CTS 5
9 RI 22


Milan ANTL - kontakt: 
Kontaktni adresa

Publikováno 11.02.2000. Poslední aktualizace 18.07.2003