AtariAtari/PC

Dratex (RASTER 2001-2007)

Dratex Dratex (Drop file Atari Czech text convertor) je konverzní program pro textová kódování: Windows1250, ISO 8859-2, Kamenických, ASCII a textová kódování používaná na Atari XE/XL: Čapek, Tcheko a ATASCII.

Po spuštění vyberte kódování zdrojového souboru (souborů) a cílové kódování. Program automaticky předchystá extender pro cílový název (.txt, .iso, .kam, .asc, .cap, .tch, .ata), ale je možné jej i následně přepsat vlastním. Je povoleno i vepsat text před extender - celý zadaný řetězec bude přidán k názvu zdrojového souboru místo jeho původního extenderu.

Vlastní konverze pak probíhá tak, že soubor (soubory) metodou drag-and-drop přetáhnete a pustíte na okno programu. Cíl bude vytvořen ve stejném adresáři jako zdrojový soubor. Pokud už tam soubor stejného jména je a máte zaškrtnutou volbu "replace destination...", pak dojde k jeho přepsání, jinak se zobrazí varovné upozornění s dotazem zda se má soubor přepsat.

Pozor! Pokud cílová sada neobsahuje znaky, které jsou obsaženy ve zdrojovém souboru, dojde k jejich ztrátě. Výjimkou je převod českých znaků do ASCII nebo ATASCII, které budou nahrazeny odpovídajícími znaky bez háčků a čárek. U převodu českých znaků do kódování Čapek nebo Tcheko budou české znaky samozřejmě zachovány, pouze u dalších speciálních znaků s diakritickými znaménky dojde k jejich nahrazení odpovídajícími znaky bez diakritiky. Znak TABelátor je u všech Atari kódování nahrazen mezerou nebo více mezerami, pokud je aktivována funkce nahrazení TABelátoru zarovnáním do sloupců pomocí mezer (lze specifikovat šířku tabelačních sloupců). Konce řádků mají na Atárku kód 155 (9B hex). Dále je zachováván ESCape kód 27 (1B hex).

Může být převáděn libovolný počet souborů najednou, ale není podporováno zpracování celých adresářů. Délka převáděných dat není omezena.

Download: DRATEX 1.6
(Komprimováno do ZIPu, velikost cca 73 KB.)

Historie verzí / změny:


Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER