Atari

Atari/PC

CAPEKWIN (RASTER 2000)

CAPEKWIN je prográmek pro počítače IBM/PC, umožňující převod textů v Atari kódování znaků "Čapek" do kódové sady Windows1250, čitelné na PC běžnými textovými editory typu notepad.

Způsob použití:
capekwin zdroj.cap [cil.txt]

zdroj.cap ...Vstupní soubor v Atari formátu "Čapek"
cil.txt ...Nepovinný název výstupního souboru. Pokud není uveden, odvodí se automaticky z názvu vstupního souboru s nahrazením přípony příponou ".txt"

Příklady:

capekwin zdroj.cap ...vytvoří zdroj.txt
capekwin zdroj.cap cil.txt ...vytvoří cil.txt
capekwin *.cap ...zpracuje všechny *.cap na *.txt
capekwin *.cap cil.txt ...zpracuje všechny *.cap a spojí je do jednoho souboru cil.txt

Poznámky:
Velikost vstupních souborů není omezena.
Pokud se ve zdrojovém kódu vyskytují inverzní znaky (kódy 128-255), jsou převedeny na normální. Znak ESC je nahrazen textovým řetězcem <ESC>.
Pokud již cílový soubor existuje, objeví se nabídka s možnostmi:
(1) Přepsat, (2) Připojit na konec, (3) Přepsat všechny, (4) Připojit všechny
Volba se provádí stisknutím kláves 1 až 4, jiná klávesa znamená zrušení akce.

Download: CAPEKWINCAPEKWIN
(Komprimováno do ZIPu, velikost cca 25 KB.)

Historie:
capekwin 1.0 - První publikovaná verze.


Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER