Atari

Znakové sady a kódování

Zde jsou zobrazeny dvě standardní a dvě další nejpoužívanější kódovaní znakových sad. Kliknutím na obrázek vždy obdržíte stránku vhodnou pro výstup dané sady na tiskárnu. (Všechny 4 sady pro tisk jsou k dispozici zde.)

ATASCII
Standardní Atari znaková sada ATASCII. Nachází se v ROM od $E000.
  ATASCII CHARSET2
Mezinárodní Atari znaková sada ATASCII CHARSET2. Nachází se v ROM od $CC00.
CAPEK
Znaková sada nejrozšířenějšího českého textového editoru ČAPEK. (download CAPEK.FNT)
TCHEKO
Znaková sada s kódováním TCHEKO - obsahuje všechny české znaky a současně je maximálně kompatibilní s ASCII, ATASCII a s Atárkovým rozmístěním kláves. (download TCHEKO.FNT)

Trocha teorie:
Znaková sada 8bitových Atari má 128 znaků. Každý znak je reprezentován 8 byty za sebou, celkem tedy má celá sada 1024 bytů. Kódy 128-255 zobrazují znaky 0-127 inverzně. Horní byte počátku umístění sady v paměti se ukládá na adresu 756 (sledující registr 54281), ovšem mohou se užívat pouze násobky 4 (1KB krok).

 


Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER