Atari

RASTER - MIDI Pattern Editor

Naprostou raritou (aspoň myslím) je můj hudební editor MPE (MIDI Pattern Editor) v2.3 z roku 1995. Jedná se o hudební editor s výstupem na externí MIDI zařízení, které je přes jednoduchý interface připojeno ke standardnímu 8-bitovému Atari (s 64KB RAM). Jednotlivé noty se zadávají pomocí klávesnice MIDI nástroje, přičemž je možný i záznam v REÁLNÉM ČASE. Kapacita editoru je 128 patternů, kde každý pattern má 4 tracky dlouhé 32 taktů! A nejzajímavější je, že to opravdu na Atárku perfektně funguje... DOWNLOAD Mpe2v3.zip


MIDI Pattern Editor v2.3 po spuštění.

Notový zápis skladby.

Editor samplů (lze stanovit číslo nástroje, banky, dynamika úhozu, posun a dynamika dalších dvou tónů odvozených od základního).

Na disketě s MPE byly kromě ukázkových skladeb i dva testovací programy, prověřující funkčnost MIDI propojení v obou směrech.


Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER